Obywatelska sieć czujników PM 2,5 i PM 10

 Samodzielnie zmierz jakość powietrza w swojej okolicy. 

Kim jesteśmy?

OK Lab Stuttgart jest częścią programu Code for Germany w ramach Open Knowledge Foundation Germany. Celem fundacji jest promowanie rozwoju transparentności, otwartych danych oraz swobodnego dostępu do nauki tworzonej przez obywateli.
Regionalne grupy projektantów, programistów i dziennikarzy spotykają się regularnie w celu rozwoju aplikacji, które informując wspierają społeczeństwo czyniąc działania rządu bardziej zrozumiałymi i transparentnymi.

W Polsce czujniki luftdaten, promowane są przez partnerstwo składające się z Koduj dla Polski (Fundacja ePaństwo), Warszawskiego Hackerspace, Warszawskiego Alarmu Smogowego oraz aktywistki i aktywistów, którym zależy.

Czym jest luftdaten.info?

  • Dopuszczalne stężenia pyłów zawieszonych są regularnie przekraczane w miastach.
  • W jaki sposób jakość powietrza może być zmierzona i zwizualizowana?
  • Jaki wpływ ma duży ruch uliczny na „twoje” powietrze?
  • Jak wysokie jest stężenie pyłów w miejscu zamieszkania?

Zajmujemy się takimi problemami przez budowanie mierników zapylenia i wizualizację tych danych by pokazać całościowy obraz. Dane Luftadaten są dostępne na licencji:  Database Contents License (DbCL) v1.0. Mapa  może i powinna być dalej rozwijana przez społeczność użytkowników.

Oficjalne dane o jakości powietrza w Polsce udostępnia Inspekcja Ochrony Środowiska

Nauka obywatelska, dołącz!

OK Lab Stuttgart jest zaangażowany w pomiary pyłów PM10 i PM2,5 w ramach projektu lufddaten.info. Podobnie jak i tysiące ludzi na świecie możesz zainstalować zbudowany przez siebie czujnik na zewnątrz domu. Na podstawie stale przesyłanych danych nasza strona tworzy aktualną mapę stanu zanieczyszczeń. Dzięki temu ten drobny pył staje się widzialny.

Spotkania/pomoc w montażu

Sprawdź na stronie Koduj dla Polski lub na stronie lokalnego Alarmu Smogowego czy w okolicy nie jest planowana akcja wsparcia montażu czujników.

Informacje o najbliższych takich akcjach można znaleźć na Forum Koduj dla Polski

Zapraszamy do wspólnego rozwijania inicjatywy

Close Menu