A distributed network of low-cost continuous reading sensors to measure spatiotemporal variations of PM2.5 in Xi'an, China

M., Gao, J., Cao, E., Seto, (2015)

Rozproszona sieć tanich, ciągłych czujników do pomiaru zmienności czasoprzestrzennej  PM2.5 w Xi’an, Chiny – 2015

W publikacji zademonstrowano, że można stosować monitory PUWP* w celu rozbudowy  istniejących sieci pobierania próbek PM2.5 oraz do w badaniach związanych ze zdrowiem. Jest to przystępna cenowo technologia zwiększania rozdzielczości czasoprzestrzennej zbiorów danych o stężeniu pyłów PM2.5. Może być ona stosowana zarówno w otoczeniu sieci monitorowania otoczenia , a także w celu zapewnienia szybkich badań przesiewowych dotyczących poziomu zanieczyszczeń pyłem PM2,5. Chociaż dodatkowe badania kalibracyjne w ramach różnych warunków meteorologicznych byłyby użyteczne. Czujniki PUWP demonstrują swój potencjał jako taniego czujnika aerozolowego, który może być stosowane w rozwijaniu czy wdrażaniu w obszarach, gdzie pozyskanie drogiego oprzyrządowania do monitorowania jakości powietrza może być zbyt kosztowne, gdzie istnieje pilna potrzeba potrzeba monitorowania jakości powietrza ze względu na  ochrona zdrowia publicznego.

* Portable University of Washington Particle (monitors)

This study demonstrated that the PUWP monitors could be used to enhance existing PM2.5 sampling networks and for use in health-related studies as an affordable technology to increase spatiotemporal resolution of PM2.5 datasets, both in ambient monitoring networks and even in higher PM2.5 conditions for rapid screening. Although additional calibration studies under varying meteorological conditions in different regions would be useful, the

PUWPs show promise as a viable lower cost aerosol sensor that can be used in developing or industrializing area applications where obtaining expensive instrumentation to monitor air quality can be costly but where the need for monitoring is especially urgent to protect public health.